Cenník

Osobne uprednostňujem stránky, kde sú produkty okrem iného jasne definované cenami, aby sa záujemca mohol rozhodnúť bez dodatočného kontaktovania predajcu.
V našom prípade však ani pri najlepšej vôli, s ohľadom na množstvo foriem a možných variant, nie je možné vytvoriť zmysluplný – pevný cenník. Vždy je treba zvážiť, najlepšie priamo u záujemcu, viacero okolností. A podľa jeho konkrétnych požiadaviek urobiť kalkuláciu nákladov.
Cena sa totiž mení v závislosti od hrúbky nanášanej vrstvy špeciálneho betónu a hrúbka vrstvy zase
v závislosti od vybranej vzorky. Jednotlivé vzorky, resp. formy, napodobňujúce ten-ktorý typ kameňa, či dlažby, má rôzny reliéf. Ináč povedané, majú rôzne členitý povrch. To znamená, že čím členitejší reliéf, tým hrubšia vrstva naneseného materiálu sa vyžaduje, čiže je vyššia spotreba materiálu.
Pri tejto technológii pracujeme s minimálnou hrúbkou 6,5 mm a maximálnou 25 -30 mm.
Tak je teda možné stanoviť aspoň cenové rozhranie za materiál. Pri vertikálnych aplikáciách sa cena pohybuje v rozmedzí           9 – 40 EUR/m2 a pri horizontálnych 14 – 37 EUR/m2.


V každom prípade, neváhajte vyplniť krátky, nezáväzný formulár a cenový návrh Vám „ušijeme“ na mieru.

 

Údaje označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Prosím spočítajte 6 a 8.