Formy

Textúry s hlbším reliéfom

Textúry s hlbším reliéfomTextúry s hlbším reliéfomTextúry s hlbším reliéfom
2 cm2 cm1 cm
Textúry s hlbším reliéfomTextúry s hlbším reliéfomTextúry s hlbším reliéfom
2 cm2 cm2 cm
Textúry s hlbším reliéfomTextúry s hlbším reliéfomTextúry s hlbším reliéfom
2 cm1 cm1 cm
Textúry s hlbším reliéfomTextúry s hlbším reliéfomTextúry s hlbším reliéfom
1 cm1 cm2 cm
Textúry s hlbším reliéfomTextúry s hlbším reliéfomTextúry s hlbším reliéfom
1 cm1 cm1 cm
Textúry s hlbším reliéfomTextúry s hlbším reliéfomTextúry s hlbším reliéfom
1 cm1 cm1 cm

Jemné - plytké textúry

Jemné - plytké textúryJemné - plytké textúryJemné - plytké textúry
1 cm1 cm

Vápenec

1 cm

Jemné - plytké textúryJemné - plytké textúryJemné - plytké textúry

Žula

1 cm

Kamenina

1 cm

1 cm
Jemné - plytké textúryJemné - plytké textúryJemné - plytké textúry

Drsná textúra

s morskými lastúrami

1 cm

Travertin

1 cm

Bridlica

1 cm